Touch of Matrix

Touch of Matrix is een wonderlijke, eigentijdse methode die zich continue verbindt met het bewustzijn van nu. Het biedt je een heel nieuw perspectief op gezondheid en welzijn. In deze tijd gaat alles veel sneller, krachtiger en dieper dan voorheen. Deze verandering zorgt er onder andere voor dat er op alle niveaus tegelijk gewerkt kan worden aan een thema of klacht. Zo’n thema of klacht, wij benoemen het binnen de methodiek een programma, bestaat uit in ieder geval vier niveaus, te weten: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. We weten allemaal dat een emotionele klacht na verloop van tijd voor fysieke of mentale problemen kan zorgen. Andersom is dat ook zo. De unieke kracht van Touch of Matrix is dat je een programma op alle niveaus tegelijk kunt benaderen. Hetgeen efficiënt en effectief is voor een optimaal en blijvend resultaat. Dat is toch magisch!

Hoe zou het voor jou zijn om te ontdekken dat alles mogelijk is?

Met Touch of Matrix heb je op het gebied van gezondheid, welzijn en welvaart alles binnen handbereik. Door verbinding te leggen tussen het grote veld van informatie en de lichaamswijsheid ontstaat een opzichzelfstaande, maar tevens als complementair inzetbare, methode die zeer doeltreffend is. Een methode die zorgt voor verwerking, ontspanning, bewustzijn, acceptatie, beweging en verandering.

Hoe zou het zijn om te accepteren dat jouw lijf zelf bepaalt wat het kan?

Met een Touch of Matrix behandeling kun je dat ervaren. We zetten hoog in voor genezing, verwerking en ook voor ontspanning en rust. Het brengt je lichaam op verschillende vlakken in beweging. Die beweging is als het ware de deur naar de optimale situatie. De intentie en de daarbij behorende vraagstelling is de sleutel die op die deur past. Uiteindelijk is het jouw lijf die aangeeft aan welke benadering het behoefte heeft om zo de verandering in te kunnen zetten. Voeg daar overtuiging, vertrouwen, onafhankelijkheid en acceptatie aan toe en je hebt aan alle voorwaarden voldaan voor een prachtig resultaat. Kom in beweging!

Hoe zou het zijn om echt te veranderen?

Touch of Matrix gaat ervan uit dat jij de enige bent die dat in gang kan zetten net zoals alleen jij jezelf kunt genezen. Dat kan niemand anders. Door de verantwoordelijkheid te nemen over jouw harde schijf en alle programma’s die daarop staan, kun jij veranderen. Zo komt er beweging in je systeem. Dat zou toch geweldig zijn.

Kosten: € 75,00 per sessie

3 sessies: € 225,00 Aangeraden wordt om 3 sessies kort na elkaar te ondergaan

Tijdsduur: + 1,15 uur (dit kan iets langer of korter zijn)

Touch of Matrix™ is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medischeinterventie. Touch of Matrix™ is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch ofMatrix™ sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie ofinterventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar vandeze andere discipline. De Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciete of explicietebestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusiefinterventies of medicatie.Touch of Matrix therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen,medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken overvakgebieden buiten Touch of Matrix en hebben niet de intentie om een andere behandeling,interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix fantastische resultatenheeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijdepersoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrixdoet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensendie het gepatenteerd hebben of uitgevonden.