NatuurlijkZijn

Praktijk voor traumaverwerking en Sjamanendrums

Voorwaarden & Privacy

 

NatuurlijkZijn, gevestigd in Deurne is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.natuurlijkzijn.nl / Deurne, +31 493493722, Ans & Gerard Portheine

Persoonsgegevens die wij verwerken:
NatuurlijkZijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor- en Achternaam, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer, Geboortedatum, IP-adres, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt tijdens een consult of bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bankrekeningnummer bij pinbetaling of overmaken, gezondheid en/of trauma.

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Is naast bovenstaande, informatie die uit consulten naar voren is gekomen en in verslaglegging staat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Om onze consulten en workshops te kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden:
NatuurlijkZijn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. NatuurlijkZijn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
Er staat een pixel op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door NatuurlijkZijn. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter mogelijkheid om klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
NatuurlijkZijn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..