NatuurlijkZijn

Praktijk voor traumaverwerking en Sjamanendrums

Interactieve Zielsresonantie

Bewust inzicht krijgen in je onderbewuste

Terughalen van afgesplitste zieledelen door interactieve zielsresonantie

"Een ontmoeting met jezelf"

 

Een trauma ontstaat door een gebeurtenis in je leven die op het moment van plaatsvinden te groot voor je was en je het niet kon bevatten. Als het ware wordt er een zieledeel afgesplitst en blijft het achter op de leeftijd waarop het gebeurd is.
Om te kunnen blijven functioneren creëer je gelijktijdig overlevingsdelen die enkel en alleen de functie hebben om je bij die nare ervaring weg te houden. Veelal betekent dit dat je op latere leeftijd hier hinder van ondervindt, er onvervulde behoeftes zijn en je je leven niet ten volle kunt leven.
Er ontstaat tijdens de splitsing ook een gezond deel wat het verlangen heeft om weer heel te worden en dat afgesplitste zieledeel terug te halen zodat onze behoeftes vervuld kunnen worden.

(Model van gesplitste persoonlijkheid na traumatisering.)

Model van gesplitste persoonlijkheid na traumatisering
overgenomen van Franz Ruppert

Met interactieve zielstresonantie kun je buiten jezelf zien wat je van binnen doet.

Omdat het doel van deze methode er op gericht is om autonomie te verkrijgen blijf jij deelgenoot in de zielsresonantie. (dit in tegenstelling tot bij familie-systeemopstellingen)
Jij zet een zielsresonant op, op een plek ten opzichte van jezelf. De spiegelende werking die dan ontstaat maakt dat er overlevingsdelen en/of traumadelen zichtbaar worden.
Indien nodig worden nog andere delen opgesteld (een plaats gegeven in de werkruimte)in de vorm van personen of dingen en deze laten zien waarom ze er zijn en welk doel ze eventueel hebben. Als dit dan voor jou duidelijk wordt dan kunnen deze delen geïntegreerd worden en vindt de heling plaats.

Van symbiose naar autonomie

Hoewel wij mensen sociale wezens zijn, wil dit niet zeggen dat we afhankelijk moeten zijn van elkaar. Als menswezen is het de bedoeling om vanuit onze autonomie in contact (verbinding) met de ander te treden.
Helaas is het vaak zo dat we door onze opvoeding, school, sociaal netwerk, religie e.d. bij onze ik-kern worden weggehaald en we ons symbiotisch (afhankelijk van) naar de ander moeten opstellen. Gaat dit niet goedschiks dan
gaat het wel kwaadschiks en worden onze autonomie en onze sociaal menselijke behoeftes zoals die er zijn onder-MIJN-d:
Er toe doen, er bij te horen, van belang zijn, een stem te hebben, goed genoeg zijn, gezien worden, erkend worden enz.

Een behoefte is niet persoonsgebonden wat betekent dat je bepaalde zaken niet hoeft uit te werken met de persoon in kwestie. Vanuit de hervonden kracht in de opstelling kun je terug naar je familie of anderen in jouw sociaal netwerk.

Voor wie?

Voor iedereen die problemen of hinder ervaart op het gebied van werk, relatie, gezondheid, rouw/verlies, lichamelijke symptomen, verslavingen, eetstoornissen etc.

Voor iedereen die al vaker gehoord heeft dat die vanuit zijn kracht de dingen moet doen of in zijn kracht moet gaan staan, maar zich vervolgens afvraagt hoe die bij die kracht kan komen.

Voor iedereen die tegen een burn-out aan zit of een burn-out heeft.

Voor iedereen die tegenwerking ervaart bij het uitvoeren van een plan of ontwikkeling.

Voor iedereen die zich niet gelukkig voelt.

Voor iedereen die onvervulde behoeftes heeft.

Of gewoon voor iedereen die een verlangen heeft.

 Van binnen naar buiten "De nieuwe spiritualiteit"

In het verlangen ligt veel wijsheid van het onbewuste besloten en het is dan ook belangrijk om dit naar buiten te brengen.
De Maya’s hadden al gezegd dat de wereld zoals we die kenden zou vergaan en de hippies  zongen al over het aanstaande aquarius tijdperk. Dit alles heeft daadwerkelijk te maken met de nieuwe spiritualiteit en de periode van overvloed.
De dualiteit die het sterrenbeeld vissen laat zien zal langzaam maar gestaag overgaan in de overvloed die de waterman laat zien (de vissen zwemmen tegen elkaar in en uit de kan blijft het water van binnen naar buiten stromen).
Het afhankelijk zijn van wat de buitenwereld van mij vindt zal plaats maken in wat vind ik van de buitenwereld en hoe ga ik hiermee om.
Verlangens zijn de drijvende kracht van de ontwikkeling van de mens. Zonder verlangen zou je geen vooruitgang kunnen boeken en blijf je hangen in het gemis. Om dit gemis in te vullen kiezen we er vaak voor om ons met materialistische rijkdom te omgeven en op deze manier enige status te verwerven. Op deze manier scheppen we een schijnautonomie. En bezitten we “gemis”.
De nieuwe spiritualiteit gaat er dan ook van uit dat we ons onthechten van het uiterlijk vertoon en ons innerlijk weten naar buiten brengen.
Gezonde autonomie, verkregen vanuit onze ik-kracht schept juist overvloed van materie welke we kunnen delen met anderen. Zo geven we ook gehoor aan het begrip “Naastenliefde”.
Door eerst goed voor jezelf te zorgen kun je ook in staat zijn om voor andere te zorgen.

Materie maakt niet gelukkig, gelukkig zijn schept materie.

 

Er zijn mogelijkheden tot workshops en persoonlijke consulten.